Välkommen till bildpeter.se

Jag är hemmahörande i Reftele och lever med en otrolig natur utanför husknuten.

Området kring Norra Bolmen med Svanaholms ängar i söder, åkerlandskapet  i Ås och Draftinge till sjön Draven i norr är mycket fågelrika marker.

Under våren när transtrecket kulminerar kan man en bra dag räkna in 5000 tranor som passerar Draven. Sjön ligger mitt på linjen mellan Rügen och Hornborgasjön, två stora rastlokaler för sträckande Tranor och Gäss.

Under försommarkvällar kan man lyssna till Storspov, Vattenrall, Småfläckig Sumphöna, Kornknarr och Vaktel i området. Havsörn och Kungsörn födosöker regelbundet vid Draven. Gladan är vanlig i markerna kring Reftele.

Fågelskådandet, ett stort intresse för naturen och ett gammalt intresse för fotografering, var orsaker som bidrar till att jag hamnar i Reftele 2008.